SAID i Catalyze: Javni poziv za program“Žene u izvozu hrane”

SAID i Catalyze: Javni poziv za program“Žene u izvozu hrane”

Od danas, kompanije u prehrambenoj industriji čije vlasnice, osnivači ili rukovodioci su žene, mogu da se prijave za unapređenje prodaje njihovih proizvoda na tržištu Sjedinjenih Američkih Država.

Cilj programa je da podrži 11 ženskih kompanija u prehrambenoj industriji iz zemalja Zapadnog Balkana, koje će dobiti kompletnu podršku u pripremi i realizaciji izvoza, prodaji i distribuciji u SAD.

Filly Foods Inc. kompanija koja sprovodi program je specijalizovana za prodaju etno, visoko-kvalitetne hrane sa sedištem u Vašingtonu DC. Ona će u okviru svoje platforme za elektronsku prodaju hrane (mezehub.com) kreirati posebnu kategoriju za proizvode žena preduzetnica i plasman na onlajn kanalima kao što su Amazon i Walmart, i na taj način doprinijeti boljoj vidljivosti, promociji i prodaji ovih proizvoda.

Aktivnost se realizuje uz podršku regionalnog CATALYZE Programa za podsticanje rasta i razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP), uz finansijska sredstva Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Javni poziv sa kriterijumima i prijavnim formularom dostupan je preko internet stranice mezehub.com, platforme za prodaju hrane u SAD.

Konkurs je otvoren do 3. oktobra 2022. godine.

Za više informacija o projektu upiti se mogu slati na e-mail adresu wexportfood@fillyfoods.com.

Scroll to Top