NOVOSTI

Dvodnevna radionica za poduzetnice “Priprema i pisanje koncept nota i projekta domaćih i inostranih donatora” okupila više od 50 učesnika

19.07.2021

Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru projekta “SBA u BiH” (aktivnosti za ekonomsko osnaživanje žena) i uz podršku Agencije za razvoj preduzeća Eda, održala je 15.07. i 16.07.2021. online radionicu na temu  “Priprema i pisanje koncept nota i projekta domaćih i inostranih donatora”.

Dvodnevna, online radionica namijenjena prvenstveno poduzetnicama i ženama u biznisu, ali i svim zainteresovanim, okupila je više od 50 prijavljenih učesnika koji su dobili osnovne uvide o ovoj aktuelnoj temi.

Cilj radionice je bio proći kroz sve elemente pripreme projekta, izrade aplikacije sa posebnim osvrtom na eliminatorne stavke, te kako iz projektne ideje-koncepta projekta preći u kvalitetnu projektnu aplikaciju, koja pri tome zadovoljava uslove poziva.

Tokom interaktivnog dijela, učesnici su trenerima iskazali potrebu za nastavkom radionice i njenim dužim trajanjem, obzirom na iskustvo, korisne informacije i primjere dobre prakse koji su podijeljeni sa učesnicima radionice.

Privredna/Gospodarska komora FBiH će u okviru svojih redovnih aktivnosti nastaviti i u predstojećem periodu sa programom ekonomskog osnaživanja žena u biznisu i njihovom edukacijom.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button