Biznis savjetnik

INICIJATIVA ZA DONOŠENJE NOVOG PROGRAMA MJERA POMOĆI PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U FBIH

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH uputila je Vladi FBiH i FMERI Inicijativu za donošenje novog programa mjera pomoći privrednim društvima u FBiH.

Nakon održane tematske sjednice prerađivačkih Udruženja pri Sektoru za industriju i usluge P/G K FBiH, na kojoj su detektirani ključni  problemi proizvodnog sektora kao što su: cijena električne energije, problem radne snage,  održivost investicija, cijena sirovina, promjenljivo stanje na svjetskim tržištima, Privredna komora Federacije BiH uputila je Vladi Federacije BiH i Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Inicijativu za donošenje novog programa mjera pomoći privrednim društvima u FBiH. Svi navedeni problemi u znatnoj mjeri utiču na industrijski razvoj, konkurentnost bh kompanija kao i održivost novih investicija.

Odbori Udruženja prerađivačke industrije Privredne/Gospodarske komore, Udruženja metalne i elektro industrije – UMEI, Udruženja za tekstilnu, kožarsko-prerađivačku i gumarsku industriju, Udruženja hemijske industrije i industrije plastike, Udruženja šumarstva i drvne industrije, Grupacije automobilske industrije – GAI i Grupacije namjenske industrije su došli do konkretnih prijedloga koji će u narednom periodu znatno olakšati poslovanje privrednim društvima.  Između ostalih, prijedlozi su usmjereni na uvođenje novih povoljnih kreditnih linija koje će biti usmjerene u realizaciju novih investicija i nabavku sirovina i repromaterijala. Posebna akcenat je stavljen na nedostatak radne snage, tj. odliv radnosposobnog stanovništva.  Potrebno je izraditi programe  za zadržavanje radne snage u BiH ali i obezbjeđenja uslova za vraćanje bh državljana iz inostranstva. Ovo su pitanja na kojima trebaju raditi svi nivoi vlasti u BiH. Također, potrebno je omogućiti uvoz potrebne radne snage.

Razmatrani su aktuelni problemi poskupljenja cijena sirovina, električne energije i drugih energenata kao i uvođenje prekogranične takse CO2.

Kada se radi o cijeni električne energije, nove cijene po kojima se nudi isporuka električne energije privrednim društvima za naredni period, znatno su veće u odnosu na prethodnu godinu.  Ovakav razvoj situacije doveo je do alarmantnog stanja u kompanijama, jer je upitna konkurentrnost i dalje poslovanje. Neophodno je da Vlada FBIH i resorno ministarstvo obezbijede kontrolirani rasta cijena električne energije kao i drugih energenata kako ne bi došlo do velikih negativnih posljedica po privredna društva i po zaposlene.

Privredna/Gospodarska komora FBiH podržava napore privrednih društava za smanjenje cijena električne energije, koje direktno utiču na cijene proizvoda, te pozivamo Vladu FBiH da na osnovu detaljne analize, što prije iznađe sistemsko rješenje koje će biti prihvatljivo kako za elektroprivrede u FBiH, tako i za privredna društva.

Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH se stavlja na raspolaganje za aktivnosti koje će rezultirati dogovorom u interesu svih strana.
Smatramo da je neophodna jača saradnja između privrednih društava i predstavnika institucija vlasti, jer samo na taj način mogu se  iznaći održiva i kvalitetna rješenja.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button