NGOSektori

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (FSU u BiH) je neprofitna nevladina organizacija sa dugogodišnjim iskustvom u borbi za socijalno uključivanje, jednake mogućnosti

za sve bh građane i potpuno ostvarivanje svih ljudskih prava. Djelovanje se ogleda u brojnim implementiranim projektima u oblastima socijalnog uključivanja, socijalnog poduzetništva i smanjenja siromaštva. Aktivno djeluje i u oblasti provođenja različitih istraživanja i procjena, izrade i izdavanja studija, analiza i izvještaja, te preporuka vezanih za jačanje socijalnog uključivanja i poduzetništva, smanjenje siromaštva i razvoj civilnog društva, uz objavljenih 36 publikacija. Detaljne informacije dostupne su na FSU u BiH web stranici:  www.sif.ba, pored koje je na raspolaganju i Fabebook stranica: https://www.facebook.com/fsu.u.bih?fref=ts.  

Rješenje za krizu u kojoj se nalazi Bosna i Hercegovina bazirano je na obrazovanju, znanju i istinitoj interpretaciji činjenica; istakao je Žarko Papić, akademik i direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, u emisiji Špica televizije Sarajevo. Zabrinjavajuća društveno-politička situacija u zemlji i činjenica da je svaka druga mlada osoba želi napustiti, inicirali su okrugli sto u organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH (IANUBiH) prilikom kojega će, 27.11.2021. u sarajevskom hotelu Europa, akademici i istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti pokušati odgovoriti na pitanje “Kuda ide BiH”, a kao vid nastojanja da se nauka vrati na bh scenu i ponudi rješenja. Jedan od uvodničara okruglog stola je Žarko Papić, na temu “Kako izaći iz krize”. TV SA naglasila je značaj ovog važnog događaja, a u razgovoru poslušajte detalje o radu i strukturi IANUBiH, problemima u zdravstvu, razlozima odlaska mladih, političkoj krizi i siromaštvu, korupciji i svim drugim aktuelnim problemima u BiH.

“Kako živite” tema je političkog magazina “Odbrojavanje” BHT1, posvećenog kulturi dijaloga i stvarnim problemima bh društva, u kojoj je Elvir Bucalo, urednik i voditelj, ugostio Ranku Ninković-Papić, direktoricu FSU u BiH i Zlatiborku Popov-Momčinović, profesoricu političkih nauka na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Pogledajte dijalog na goruće bh teme o kojima se ne govori otvoreno i dovoljno u medijskom prostoru. Kakav život živimo, zašto BiH ide u suprotnom pravcu od potrebnog, zašto je loša socijalna slika i situacija, a siromaštvo i socijalna isključenost u porastu. Poslušajte kakve poruke su poslate bh političarima koji za nas kopaju nove rovove i najavljuju podjele dok i dalje pune bankovne račune, te s druge strane herojske životne primjere i emotivne priče naših sugrađana.SHOW LESS

FSU u BiH je 2014. osnovala, i danas vrši ulogu sekretarijata, Koaliciju marginalizovanih grupa u BiH „KOMA“, koja trenutno broji 121 članicu iz cijele zemlje i kao takva je jedinstvena u cijelom regionu. (Više informacija dostupno na www.koma.ba)

  • E-mail: sif@sif.ba
  • Tel: + 387 33 219 313
  • Fax: + 387 33 219 314
  • Adresa: Branilaca Sarajeva 47
  • Web: www.sif.ba
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button