NOVOSTI

P/G KFBIH pozdravlja organizaciju Akademije ženskog poduzetništva PKUSK

27.12.2021

Privredna/Gospodarska komora FBIH pozdravlja i podržava Privrednu komoru Unsko-sanskog kantona u organizaciju projekta Akademija ženskog poduzetništva, koja se implementira uz podršku  Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, i Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona.

Ovim projektom u trajanju od šest mjeseci, predviđeno je da se po posebno osmišljenom programu edukacije za top-menadžment, educira 12 žena, zaposlenica, direktorica i vlasnica kompanija, kako bi se unaprijedile njihove liderske i menadžerske sposobnosti.

Akademija je podjeljena u 6 modula i to: „Upravljanje procesima”, “Upravljanje projektima”, “Budžetiranje”, “Upravljanje likvidnošću i investicijama”, “Soft management”, “Digitalni marketing” i “Efikasna i uspješna prodaja”.

Akademijom ženskog poduzetništva želi se doprinijeti vlastitom poslovnom napretku polaznica. Žene se žele ohrabriti da naprave iskorake u okviru svojih karijera i da krenu putem ličnog razvoja, preuzimajući ulogu liderica koje žele pokrenuti pozitivne promjene u društvu.

Edukacija žena  predstavlja svojevrsnu priliku za razvijanje svijesti kod polaznica o vlastitim mogućnostima i potencijalima, u cilju poticanja na preuzimanje inicijativa i angažman kojim će unaprijedit svoj položaj u poslovnom svijetu, ali i zajednici.

Istovremeno, cilj Akademije je aktivnostima unutar iste djelovati na poboljšanje trenutnih uslova u kojem žene posluju, poticati ih na poduzetništvo, te djelovati ne samo u pogledu razvoja postojećeg okvira poduzetnišva, već i u stvaranja novih vidova poduzetničkih aktivnosti, unapređenja društvenog profila poduzetnica u BiH, ali i unapređenja mehanizma za rodnu ravnopravnost i njegovu ulogu u ekonomskem osnaživanju žena u poduzetništvu.

Privredna/Gospodarska komora FBIH čestita Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona na prepoznavanju potrebe za edukacijom i unapređenjem položaja žena u Unsko-sanskom kantonu, nastalom kao posljedica prethodnih zajedničkih sastanaka o aktivnostima kojima će se pružiti podrška u ekonomskom osnaživanju žena.

Preuzeto: http://www.kfbih.com/p-g-kfbih-pozdravlja-organizaciju-akademije-zenskog-poduzetnistva-pkusk

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button