SektoriZDRAVSTVO

PROMO & CME

Moja Klinika, kao jedna od najvećih privatnih zdravstvenih ustanova u Sarajevskom Kantonu i BiH, je vrlo rano prepoznala i uočila niz ozbiljnih nedostataka u našem zdravstvenom sistemu te u načinu na koji se naše društvo i pojedinici nose sa različitim oboljenjima. Sa rastom naše ustanove, stekle su se kadrovske i finansijske pretpostavke da Moja Klinika započne prve korake ka otklanjanju ovih brojnih, izuzetno bitnih, nedostataka.

Sa ovim zadatkom, Moja Klinika je osnovala firmu pod nazivom “Promo & CME” koja ima jasno definisane osnovne zadatke u svome nazivu. Promocija zdravih navika te upoznavanje pacijenata sa različitim oboljenjima o nemedikamentoznim načinima kontrole bolesti ali i detaljno informisanje pacijenata i njihovih porodica o realnim i mogućim rezultatima njihovog liječenja te o parametrima putem kojih će sami biti u mogućnosti da iste kontrolišu i na taj način aktivno učestvuju u svome ili liječenju sebi bliskih osoba.

Sa druge strane, skupa literatura, dostupna samo na stranim jezicima kojima na žalost najveći broj naših ljekara ne vlada dovoljno da bi ih rutinski koristili, je za posljedicu dovela do činjenice da su propisivane terapije isuviše često zastarjele, metode evaluacije i dijagnostikovanja bolesti spore i neprecizne a integracija ljekarskih mišljenja kod pacijenata sa dva ili više hroničnih oboljenja obično nepostojeća ili neadekvatna.

Za ovaj segment djelovanja, u nazivu stoji CME, svjetski poznata kratica koja označava “Continuous Medical Education” ili kontinuiranu medicinsku edukaciju koja ljekare prati čitav njihov život.

Imajući u vidu gore pobrojano, tim Moje Klinike se odlučio za djelovanje u dva smjera: prema pacijentima i prema ljekarima. Kursevi za pacijente su osmišljeni kao tematski kursevi koji se organizuju mjesečno više puta i bave se edukacijom pacijenata sa najzastupljenijim oboljenjima. Tu će biti detaljno pojašnjene posljedice bolesti, moguće komplikacije, ciljevi liječenja, prognoza bolesti te konkretni koraci koje pacijenti mogu poduzeti za kontrolu istih.

Naravno, edukativna aktivnost se pruža i ljekarima, gdje su, pored osoblja Moje Klinike, predavači renomirani eksperti iz regiona i svijeta.

Ljekari i osoblje Moje Klinike, kao i Promo & CME Vam uvijek stoje na raspolaganju za bilo kakve sugestije, komentare, prijedloge za saradnju sa ciljem unapređenja projekta i podizanja nivoa zdravstvene usluge u našoj zemlji.

  • E-mail: marketing@mojaklinika.ba
  • Tel: 00387 33 942 640
  • Adresa:
  • Šenoina 5.Sarajevo
  • Web: www.promocome.info

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button