KONSALTINGSektori

SoftConsulting s.p.

O nama:

Poslovni portal Savjetnik.ba (www.savjetnik.ba) kreiran je sa ciljem pružanja savremenog, poslovnog, savjetovanja na domicilnom tržištu i u uslovima globalnih tržišnih kretanja. Vlasnik portala Savjetnik.ba je SoftConsulting s.p. , čija je osnovna djelatnost poslovni i menadžment konsalting zasnovan na primjeni savremenih tehnologija. Obrada podataka, izrada i upravljanje bazama podataka, te savjetovanje i ponuda programske, odnosno softverske opreme nezaobilazni je oblik usluga savremenog menadžment konsaltinga i prve BH virtualne kancelarije za poslovno savjetovanje.

SoftConsulting s.p. je registrovan 26.03. 2010. godine sa ambicijom da se razvije u uspješnu, stabilnu i inovativnu mikro – kompaniju, koja će okupiti multidisciplinarni tim stručnjaka, sa ciljem obavljanja poslovnog savjetovanja u projektno vođenim uslovima poslovanja. Radeći kvalitetno uz poštivanje dobrih poslovnih običaja, u uslovima zdrave konkurencije, želimo steći povjerenje kako svojih klijenata, tako i poslovnih partnera.

Osnovna misija poslovnog portala Savjetnik.ba je obezbjediti afirmaciju poslovnog savjetovanja, koje će sadržajem i kvalitetom biti od koristi menadžerima svih nivoa, te postati izvor saznanja za poslovne ljude koji žele ići naprijed.

Cilj nam je biti prvi bh. poslovni portal koji svojim posjetiocima omogućava da, na jednom mjestu, pronađu sve potrebne informacije neophodne za unapređenje i razvoj poslovanja u tržišnim uslovima koje pred nas stavlja poslovanje u 21. vijeku. Stoga ćemo kontinuirano nastojati da poslovni portal Savjetnik.ba konceptualno proširujemo i osvježavamo sa novim sadržajima. Želimo biti dio i podrška sveukupnog prosperiteta Bosne i Hercegovine, ali i šireg okruženja u kojem djelujemo.

Savremeno poslovno savjetovanje:

Razvojem tržišnih uslova privređivanja, na nacionalnom i globalnom tržištu, nameće se potreba kontinuiranog upravljanja poslovnim procesima, uz sve veće korištenje inovativnih tehnologija.

SoftConsulting s.p. Tuzla predstavlja novu vrstu poslovnog savjetovanja i upravljanja poslovnim procesima zasnovanog na kombinaciji poslovnog izvještavanja, analize, planiranja, marketinga i informacionih tehnologija. Stoga je unapređenje i razvoj poslovanja primarni zadatak poslovnog savjetovanja kojeg pružamo našim klijentima.

Primjenom individualnog pristupa, svakom od razvojnih projekata, naš zajednički rad zasnivamo na utvrđenim tržišnim potrebama naših klijenata, ali i unutrašnjim karakteristima kompanije sa kojom surađujemo na projektu unapređenja poslovanja. Izvršavanjem usluga poslovnog savjetovanja, cilj nam je poboljšati poslovne performanse naših kliijenata, primarno kroz analizu postojećih poslovnih problema i izradu plana za poboljšanje, u svrhu generisanja dodatnih finansijskih rezultata poslovanja naših klijenata. Cilj našeg poslovnog savjetovanja nije samo ukazati na postojeće nedostatke i propuste u poslovanju, nego pružiti stručnu pomoć klijentima, kako bi se izvršilo proaktivno upravljanje promjenama i planiranje poslovne budućnosti. Komparativna prednost SoftConsulting s.p. Tuzla ogleda se u korištenju savremenih tehnologija i multidisciplinarnih poslovnih vještina, gdje su koristi upotrebe savremenih tehnologija primarno usmjerene na čovjeka kao nosioca razvoja. Dakle, ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno savjetovanje je osnovna karakteristika našeg poslovnog koncepta.

Misija

Obezbjediti inovativne, razvojne i marketing solucije za ostvarenje tržišnih ciljeva klijenata, uz pomoć profesionalnog, stručnog i kvalitetnog poslovnog savjetovanja.

Vizija

Postati prepoznatljiva virtualna kancelarija za poslovno savjetovanje (Virtual management consulting), sa ciljem ekonomskog razvoja BH privrede i društva.

Usluge poslovnog savjetovanja:

Usluge poslovnog savjetovanja mogu biti mnogobrojne i raznovrsne, ali imaju jednu zajedničku karakteristiku:pružiti stručnu pomoć klijentima. Svoj tržišni nastup zasnovali smo na integralnom modelu kao jedinstvenoj kombinaciji slijedećih usluga:

Razvojni konsalting
Marketing konsalting
Finansijski konsalting
Menadžment konsalting
In-house programi poslovnog savjetovanja.

Konsultantski profesionalni angažman nastojimo kontinuirano dopunjavati sa novim uslugama. Imajući u vidu da se internet sve češće koristi kao izvor za prikupljanje relevantnih i pravovremenih informacija, pokrenuli smo poslovni portal Savjetnik.ba. Na ovaj način nastojimo svoje poslovanje učiniti transparentnim, dostupnim široj poslovnoj javnosti i obezbjediti tržišnu prepoznatljivost kao virtuelna kancelarija za poslovno savjetovanje.

Imajući u vidu da su savremene ICT promjenile način i dinamiku poslovanja u cijelosti, pružajući usluge klijentima uvažavamo ovaj bitan momenat, ali pri tome ne gubimo iz vida da je direktna poslovna komunikacija značajna za  kvaliteno usluživanje klijenata. Zato nastojimo ostvariti ravnotežu primjene ICT i drugih tehnoloških alata, a da pri tome ostanemo u direktnom kontaktu sa klijentima. U svom tržišnom nastupu, bez obzira na posljedice dehumanizacije koje sa sobom nužno  nosi informatizacija društva, savremene trendove  poslovnog komuniciranja nadopunjujemo sa  dobrom praksom “licem u lice”, pri interpersonalnoj  komunikaciji.

Kombinacijom savremenih trendova i poslovne tradicije obezbjeđujemo fleksibilnost vlastitog poslovanja, ali istovremeno njegujemo i pozitivne vrijednosti pružanja usluga zasnovanih na prethodnim iskustvima i dobrim praksama u oblasti poslovnog savjetovanja. Smatramo da su visok nivo kvaliteta i fleksibilnosti izvršavanja usluga poslovnog savjetovanja naša glavna komparativna prednost na tržištu u odnosu na druge konsultantske kompanije. Kao dodatnu prednost našeg nastupa na tržištu ističemo našu otvorenost za suradnju sa drugim sličnim kompanijama iz oblasti poslovnog savjetovanja. Uspostavljanjem i njegovanjem oblika  poslovnog povezivanja srodnih djelatnosti potičemo  napredak cjelokupne branše, kao i tržišta konsultantskih usluga u cjelini.

Podatak, informacija, tehnologija !

SoftConsulting s.p. Tuzla
Trg slobode 16 ( BIT centar)
75000 Tuzla
tel.:+387 35 210 203
Website:www.savjetnik.ba

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button