Inspiracija

Agencija „Klovo Kajić“: pravne usluge i projekti

Ja sam Delila Klovo Kajić, diplomirana pravnica i magistrica pravnih nauka, vlasnica sam Agencije „Klovo Kajić“ koja pruža  pravne, administrativne i projektne usluge firmama, udruženjima, organizacijama, svima kojima su potrebne.

Ove usluge su korisne najviše za male biznise i organizacije koje nemaju stalno zaposlenog pravnika kada se pojavi problem koji sami ne mogu da riješe jer za to nemaju znanja ili vremena.

Tako poduzetnicima pružamo usluge analize pravnih pitanja,  izrade pravnih dokumenata kao što su ugovori, odluke, rješenja, interni akti, programi, planovi i procedure, ali i usluge poslovne korespondencije sa inostranstvom.

Agencija „Klovo Kajić“ nastoji da se specijalizira u pravcu pružanja specifičnih usluga razvoja i izrade projekata i projektnog menadžmenta za mala i srednja preduzeća i organizacije kao što su udruženja građana.

Poduzetnici i udruženja građana često propuštaju različite javne pozive za predaju prijedloga projekata jer nemaju menadžere projekata i projektne savjetnike. Tu nastupa agencija koja može da  analizira javni poziv, istraži i analizira konkretan problem i razvije projekat sa rješenjem datog problema. Osim toga, agencija takođe nudi uslugu planiranja, realizacije i projektnog izvještavanja.

Osim poduzetnika i udruženja građana, agencija pruža i različite usluge građanima pojedincima.

Građanima pružamo usluge izrade različitih dopisa i administrativnih podnesaka, zahtjeva te dajemo odgovore na različita pravna pitanja, najviše iz oblasti radnih odnosa i imovinsko-pravnih odnosa.

Agencija sve usluge pruža online, na bosanskom i na engleskom jeziku.

Moje radno iskustvo nosim iz sva tri sektora, javnog sektora i državne uprave, nevladinog sektora i privatnog sektora koje je u potpunosti drugačiji od ova dva. Zbog toga čak i ako nemam specifično iskustvo u vašoj branši, bilo to računovodstvo ili proizvodnja plastike, mogu da razumijem različite potrebe koje imate u vašem poslovanju.

Agenciju sam osnovala u junu 2020. godine kao administrativni ured  i sada idem ka drugoj godini poslovanja. Imala sam podršku od Federalnog zavoda za zapošljavanje, odnosno Kantonalne službe za zapošljavanje BPK-a Goražde kroz program Start up 2020. – Poduzetništvo za žene, putem kojeg sam registrirala svoj biznis i 12 mjeseci pokrivala doprinose.

U septembru 2021. pohađala sam obuku iz oblasti digitalnog marketinga u Udruženju za razvojne inicijative ALDI Goražde, a u novembru praktično po prvi put imala priliku za direktni networking i da kao poduzetnica upoznam druge poduzetnice iz BiH na događaju koji je organizirala Privredna komora FBiH i uspostavim važne poslovne veze.

U svijet poduzetništva uplovila sam sa biroa za zapošljavanje i u jeku restriktivnih mjera protiv pandemije. Na birou sam provela vrijeme zbog političkog revanšizma prema meni  i moje političke nepodobnosti. Međutim, svako iskustvo ima svoju svijetlu stranu, u periodu od biroa do vlastitog biznisa, rodila sam četvero djece, pri tome četiri puta bila nezaposlena porodilja i cijelo to iskustvo žene u Bosni danas bilo je veoma izazovno. Poduzetništvo mi nije bilo strano, potičem iz porodice privatnika. Moj otac je bio među prvim privatnicima u tada veoma razvijenom predratnom gradu Goraždu i inicijator je formiranja prvog udruženja privatnika u Goraždu. Tek sada razumijem sve dobre i loše strane samostalnog biznisa i njegovog uticaja na jednu porodicu. Ipak, mislim da je poduzetništvo odlićna stvar za mame jer same sebi mogu planirati radno vrijeme. Moja cijela porodica je moja svakodnevna istinska motivacija i inspiracija i zbog toga i dalje plovim poduzetničkim vodama ka svom poslovnom cilju, a to je stabilna, odgovorna i što više digitalna agencija.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button