NOVOSTI

P/G KFBIH predstavila rezultate projekta USAID WHAM “razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”

Dana, 24.02.2022. Privredna/Gospodarska komora FBIH, u Zenici  je upriličila konferenciju za medije u cilju predstavljanja rezultata projekta “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”, koji je implementiran u okviru USAID WHAM projekta.

Projekat, potpisan u augustu 2021. godine za cilj je imao stručno osposobiti i/ili dokvalifikovati radnu snagu u  metalnom i tekstilnom sektoru s posebnim fokusom na nezaposlene, a naročito mlade i žene kao ranjive kategorije, s potencijalnom njihovog zapošljavanja po završetku projekta i zadovoljavanju kriterija stručne obuke.

Aktivnosti u okviru projekta vezane za sektor metala implementirane su Unsko-sanskom kantonu, dok aktivnosti vezane za sektor tekstila implementirale su se u Zeničko-dobojskom kantonu. Navedne aktivnosti Privredna/Gospodarska komora FBiH implementirala je u saradnji sa Privrednom komorom USK i Privrednom komorom ZDK, u cilju dodatnog osnaživanja komorske mreže.

Predstavljanje rezultata projekta obilježeno je uz prisustvo zvanica, i to predstavnika USAID WHAM projekta, predstavnika Kantonalnih privrednih komora iz Unsko-Sansko i Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnika privrednih subjekata koji su iskazali interes za učešćem u projektu i zapošljavanjem kandidata.

Ovom prilikom ujedno je predstavljen i promotivni video koji je prikazao ne samo sumaran tok implementacije projektnih aktivnosti, već i značaj njegove realizacije  sa stanovišta polaznika, privrednih subjekata, te uloge i značaja komorske mreže.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne/Gospodarske komora FBIH istaknuo je kako implementacija projekata “Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage”, podržanog od strane USAID WHAM, po prvi put je obuhvatio dva sektora industrije – metal i tekstil, i to na dvije potpuno različite lokacije u Federaciji Bosni i Hercegovini, Unsko-sanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.”

“USAID je opredjeljen da pomogne BIH da stimulira otvaranje novih radnih mjesta unapređenjem trgovinske integracije BIH sa Evropskom unijom (EU) i regionalnim tržištima kako bi se ojačala ekonomija BIH i povećala potražnja za radnom snagom i razvoj kapaciteta. BIH je dom mnogih malih i srednjih preduzeća (MSP) u nastajanju koja usvajaju međunarodne standardne i opskrbljuju kupce iz EU sa otprilike 71% bh. izvoza. Bliža interakcija sa EU i regionalnim tržištima ključna je sa stabilnost i rast”, istaknuo je gosp. Peter Cronin, predstavnik USAID.  

Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage, treći je po redu projekat koji je Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine implementirala u saradnji sa USAIDom.

S ostvarenim impozantnim rezultatima prethodnih projekata, prisutnim se obratio Armin Hodžić, ističući da je po posljednjem projektu obuku prošlo 60 kandidata, a od toga je zaposleno njih 32 (53,33%),  odnosno od toga 37 (61,67%) mladih, 35 (58,34%) žena, i 4 (6,67%) osoba s posebnim kategorijama.

“Osim zadovoljavanja potreba tekstilnog i metalnog sektora za kvalifikovanom snagom, projekat koji je implementirala Privredna/Gospodarska komora FBIH u okviru USAID WHAM projekata, dodatno je doprinio ekonomskom osnaživanju žena i većoj rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada”, navela je Anela Karahasan.

Privredna/Gospodarska komora FBiH iskazuje iznimno zadovoljstvo i zahvalnost USAID WHAM projektu na ukazanom povjerenju uz želje za skore nove projekte i pozitivne priče koje doprinose unapređenju poslovnog ambijenta.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button